Uslovi korišćenja

Sav sadržaj ove web stranice podleže zaštiti autorskih prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela web stranica i njihovog sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava, u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije.

U daljem tekstu su pojašnjeni uslovi pod kojima se prikupljaju i koriste podaci koje je korisnik dostavio putem obrasca.
Ukoliko se ne slažete sa sadržajem daljeg teksta, molimo da ni u kom slučaju ne ostavljate svoje podatke na ovoj web stranici.
Svrha prikupljanja podataka putem obrasca je uspostavljanje kontakta sa korisnikom, kako bi se međusobno informisali o našim aktivnostima.

Sve dostavljene podatke od korisnika smemo da koristimo za potrebe informisanja, obaveštavanja i promocije usluga i aktivnosti koje sprovodimo. Korisnik je saglasan da mu periodičnoj šaljemo infomacije o našim aktivnostima.
Svi se podaci o korisnicima se čuvaju i dostupni su samo licima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.
Ni u kom slučaju nećemo dostavljati, niti otkrivati podatke korisnika trećim licima. Izuzetak predstavljaju državni organi, Javna tužilaštva i Sudovi Republike Srbije, koji podatke koriste za potrebe istražnih i predistražnih radnji u skladu sa Zakonom.