O nama

Privredno društvo MOZAIK NEKRETNINE DOO Beograd je osnovano od 25. maja 2010. godine.
Danas je MOZAIK NEKRETNINE DOO Beograd prepoznato na tržištu nekretnina u Beogradu, kao prieduzeće koje je svojim poslovanjem i kvalitetom usluga pridobilo poverenje brojnih klijenata.

Naša osnovna delatnost je posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti (šifra delatnosti: 6831), a bavimo se i pružanjem konsultantskih usluga.

Pružamo kompletnu uslugu klijentima počevši od istraživanja i analize tržišta, procene vrednosti nekretnina pa do organizacije i realizacje konkretnih projekata – kupoprodaje i izdavanje nepokretnosti i priprema lokacija za gradnju gde imamo širok krug pouzdanih saradnika za taj vid projekata.

Sigurnost u poslu, stručnost i apsolutna posvećenost rešavanju problema naših klijenata su vrednosti koje naviše cenimo i ujedno osnovne karakteristike našeg poslovanja. Iako nam je cilj da se neprestano razvijamo i ulazimo u nove oblasti poslovanja, naš prioritet je da uvek budemo najbolji u onome što radimo, a ne najveći na tržištu.

MOZAIK NEKRETNINE DOO Beograd je upisano u Registar posrednika pod rednim brojem 1.

MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

Sa ciljem da svojim znanjem, stručnošću i iskustvom utičemo na uređenje profesije kojom se bavimo i podržimo i podstaknemo razvoj tržišta nekretnina u Srbiji, ali i čitavog investicionog ambijenta jugoistočne Evrope, predstavnici MOZAIK NEKRETNINE DOO Beograd su aktivno učestvovali u radu na donošenju Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i podzakonskih akata. MOZAIK NEKRETNINE DOO Beograd su jedan od osnivača Klastera nekretnine (www.klasternekretnine.com) i Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije, Udruženja za trgovinu Privredne Komore Srbije (www.pks.rs/gppn).

Svojim aktivnim učešćem na brojnim edukativnim seminarima, sajmovima i konferencijama (EXPO REAL Minhen, Regionalne Konferencije o tržištu nekretnina u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu, REBEC www.rebec.rs) postavili smo sebi strateški cilj da doprinesemo uspostavljanju jasnih i profesionalnih standarda u poslovima posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, ali i da time utičemo na razvoj celokupnog privrednog ambijenta.
Tržište nekretnina odlikuje stalna dinamika i promenljivost. Mi pratimo i blagovremeno reagujemo na takva kretanja, ali ih i predviđamo i kreiramo - praćenjem tendencija na tršištu nekretnina kod nas i u svetu kroz učešće međunarodnim sajmovima nekretnina i konferencijama, važna su smernica za rad na unapređenju našeg poslovanja.

Naš cilj je konstantno unapređenje usluge koja se pruža, verujući da upeh u poslu zavisi od kvaliteta usluge, zbog čega je kvalitet osnov i najznačajnija komponenta našeg poslovanja, dugoročno usmerenog ka stalnom unapređenju i razvoju.
Sa posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti (“agencijama za promet nekretnina”) iz drugih privrednih centara u Srbiji (Leskovcu, Nišu, Jagodini, Novom Sadu, Subotici), a posebno sa onima koji se bave prodajom poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini i u centralnoj Srbiji smo uspostavili odličnu saradnju, kao i sa posrednicima zemalja u regionu – Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Grčkoj /kupovina, prodaja i investiranje i u zemljama u regionu uz punu pravnu sigurnost/.


POSLOVNI PODACI

Naziv MOZAIK NEKRETNINE
Pravna forma Društvo sa ograničenom odgovornošću
Poslovno sedište Beograd (grad) Srbija
Puno poslovno ime Privredno društvo Mozaik nekretnine doo Beograd
Adresa Mite Rakića br. 16 A, Beograd
Matični broj 20651768
Datum registracije 27.05.2010.
PIB 106647367
Datum osnivanja 25.05.2010.
Naziv delatnosti Agencije za nekretnine
Šifra delatnosti 6831 – Upisan u Registar posrednika pod rednim brojem 1
Zastupnici Viktor Horvat, direktor
Nenad Đorđević, komercijalista (Uverenje o položenom Stručnom ispitu br. 943)
Finansijski podaci Račun: 160-337555-91 Banca Intesa AD Beograd
IBAN: RS35160005010026897004
Status Aktivno privredno društvo
Telefon/fax +381 11 30 88 477
Web, e-mail www.mozaik.co.rs office@mozaik.co.rs